1. Kontakt:

kontakt: e-mail - bok@stmt.pl

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a). Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym Statement (www.stmt.pl)

b). Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Statement.

c). Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.stmt.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

d). Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

e). Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

f). Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego www.stmt.pl.

a). Zamówienia w sklepie internetowym mogą składac osoby pełnoletnie, zaś osoby, które nieukończyły18-go roku życia mogą dokonywać zakupów za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

b). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. W przypadku wątpliwości związanych z działaniem strony internetowej należy skontaktować się z obsługą sklepu.

c).  Kupujący może złożyć zamówienie po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę zamówienia kupujący ma 7 dni kalendarzowych.

d). Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

e). Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. Jeśli Statement przewiduje inną politykę promocyjną powiadomi o tym klienta.

f). Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

g). wysyłka nastąpi bez zbędnej zwłoki - zazwyczaj kolejnego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienial; sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

h). kupujący posiadający kod rabatowy lub kwotowy kod rabatowy powinien wykorzystać go podczas składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia kod nie zostanie przyjęty.

4. Wysyłka i płatność.

a) płatności

 Przy składaniu zamówienia należy wybrać odpowiedni sposób zapłaty:

- wpłatę na konto bankowe (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia)

Dane do przelewu:

Statement

nr konta mBank: 69 1140 2004 0000 3102 7527 3820

- płatności internetowe poprzez system przelewy24 (e-przelew, e-transfer lub płatność kartą),

(operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

- zapłata przy odbiorze dla przesyłek pobraniowych oraz odbioru osobistego.

b). Opcje i cennik dostawy dostępne na podstronie 'wysyłka i płatności'.

Zwrot towaru – prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane na użytek prywatny, nie na firmę). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub  w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy o kontaky = sklep@stmt.pl . Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zgodnie z brzmieniem przepisów „To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu". Biżuteria z naszego sklepu zabezpieczona jest plombą z metką – prosimy o jej nieusuwanie (plomba umiejscowiona jest tak, że w swobodny sposób umożliwia mierzenie i dopasowanie biżuterii). Tylko towar bez zdjętej plomby zostanie przyjęty do zwrotu (biżuterię można zmierzyć, dopasować), tylko wtedy kwota zostanie zwrócona w całości. 

Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych - muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie rękojmi, w tym celu postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z biurem obsługi klienta (bok@stmt.pl).

 

Reklamacja.

Kupując w sklepie internetowym Statement klient, zgodnie z prawem, ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru). Reklamację taką można złożyć w ciągu 2 lat od zawarcia umowy. Po stwierdzeniu wad konsument ma 2 miesiące na poinformowanie o tym sprzedawcy. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest odesłanie towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Do reklamacji odniesiemy się w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona (od odbioru przesyłki z reklamacją).

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy dokonać wyboru między obniżeniem ceny produktu bądź odstąpieniem od umowy (ze zwrotem kosztów). Na szczególną prośbę kupującego możemy towar wymienić na nowy bądź naprawić usterkę, jeśli to możliwe.

Reklamacjom podlega każdy towar zakupiony w naszym sklepie, wymianom tylko towar niepodlegający bezpośredniemu kontaktowi z głębszymi warstawmi skóry - kolczyki. Przy składaniu reklamacji prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego oraz dołączenie go oraz paragonu lub innego dowodu zakupu do przesyłki, a także - oczywiście - reklamowanego produktu.

 

6. Polityka prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pomocą strony internetowej www.stmt.pl przez Statement.

Przedsiębiorstwo „Statement” zapewnia pełną i zupełną ochronę danych osobowych powierzonych przy rejestracji, dokonywaniu zakupów, korespondencji oraz zapisie do newsletter. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na serwerach związanych z działalnością Statement. Dostęp do baz danych mają jedynie pracownicy sklepu. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Sklep internetowy Statement (www.stmt.pl) korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), zapisywanych na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, o czym jest informowany przy wizycie na stronie (wymagana akceptacja oświadczenia).

Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Statement w celu dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych  i usługowych, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji oraz usługi newsletter. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Statement.


7. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie inne właściwe przepisy prawa polskiego.