Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pomocą strony internetowej www.stmt.pl przez Statement.

    Przedsiębiorstwo „Statement” zapewnia pełną i zupełną ochronę danych osobowych powierzonych przy rejestracji, dokonywaniu zakupów, korespondencji oraz zapisie do newsletter. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

   Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na serwerach związanych z działalnością Statement. Dostęp do baz danych mają jedynie pracownicy sklepu. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta (w związku z wysyłką) albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

   Sklep internetowy Statement (www.stmt.pl) korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), zapisywanych na komputerze Klienta przez nasz serwer, które dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, o czym jest informowany przy wizycie na stronie (wymagana akceptacja oświadczenia).

Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Statement w celu dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych  i usługowych, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji oraz usługi newsletter. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Statement.